Historiaa

Keskipohjalaisen nuorison ja elävän maaseudun parhaaksi


Kannuksessa ehdittiin Keski-Pohjanmaan pitäjistä ensimmäisenä perustamaan maatalouskerho. Maatalouskerhovaliokunnan perustamiskokous pidettiin Ollikkalan koulutilalla marraskuussa vuonna 1928. Toiminta aloitettiin vuoden 1929 keväällä ja mukaan lähti tuolloin 63 tyttöä ja 42 poikaa. Pääpaino oli tietenkin viljelyksissä, joista kerholaiset saivat yrittäjätuloa.

Toimintaa jatkettiin edelleen siten, että joka kevät valittiin neuvoja hoitamaan maatalouskerhotyötä. Neuvojan ensimmäinen työ oli yleensä kerhokokous jokaisella kylällä, jolloin hankittiin tulevan kesän viljelijät ja perittiin jäsenmaksut. Viljelystoiminnan lisäksi pidettiin jonkin verran kursseja, joissa opetettiin säilöntää, ruoanvalmistusta, käsitöitä sekä puutöitä. Jokavuotiseen ohjelmaan kuuluivat myös kerholaisten yleis- ja ansiomerkkien tenttimiset.

Retket kuuluivat tärkeänä osana alkuaikojen kerhotyöhön. Joka vuosi järjestettiin myös vihannesnäyttelyt, joihin kerholaiset saivat tuoda omat tuotteensa esille ja arvosteltaviksi. Palkintojen jako oli syyskokouksen yhteydessä.

Kannuksen maatalouskerhoyhdistys rekisteröitiin 8.9.1941. Yhdistyksen pääsääntöiseksi tarkoitukseksi todettiin nuorten maatalouskerhotyön järjestäminen ja tukeminen Kannuksen kunnan alueella.

Vuonna 1979 yhdistys virallisti nykyisen nimensä, Kannuksen 4H-yhdistys, sekä uusi sääntönsä. Samalla silloisen 4H-neuvojan toimi vakansoitiin, eli tehtiin sopimus Kannuksen kunnan kanssa niin, että palkkaukseen tarvittavista varoista puolet tulee kunnalta ja puolet valtiolta. Lisäksi matka- ja toiminta-avustus päätettiin tulevaksi kokonaisuudessaan kunnalta.

Kannuksen 4H-yhdistys on aina ollut ja on edelleen mukana ajan haasteissa, toimintaa on osin muutettu nuorten ja lasten tarpeiden mukaan, mutta myös perinteitä vaalitaan. Tärkein toimintamuoto on kuitenkin edelleen 4H-kerhot. On hienoa, että kerhomme ovat olleet kannuslaisten lapsien suosiossa jo näin pitkään.

(tekstiä on lainattu 50 vuotta 4H-työtä -kirjasta)